Cách mở shop bán hàng online chuyên nghiệp blogspot

Thứ bảy - 22/10/2011 18:38

Shop online miễn phí,cách làm ăn , cach lam an

Shop online miễn phí,cách làm ăn , cach lam an
Với hướng dẫn này của khoa thì giờ đây việc kinh doanh trên mạng của mấy bạn sẽ cực kỳ đơn giản ! cách làm ăn , cach lam an

Blogger Store v.2,cách làm ăn , cach lam an
Live demo ( việt hóa)

Dowload bài viết mẫu ( cài đặt -> khác ->nhập blog).

Dowload file bố cục blog (mẫu ->chỉnh sửa htm-> mở file lên chép hết vào -> lưu )

Chỉnh sửa ngày 22 / 9 / 2013
Features Details Yes/No Qty Features Descriptions
Columns Yes 2 2 Columns Layout, 4 Column Post, Gallery style
Sidebars Yes 1 1 Right Sidebar
Slider Yes 1 jQuery Carousel Fred
Menu Yes 2 Two D-ropdown Superfish Menu
Widget Ready Yes 3 ShoppingCart, Social bookmark and Search form
Footer Column No - -
Vì sao chọn blogger ?
  1. Không tốn tiền host
  2. luôn ổn định
  3. khỏi lo về mặt kỹ thuật
  4. luôn được toilam.com giúp đỡ
  5. Nếu các bạn muốn kinh doanh thì phải mua domain để tạo sự tinh tưởng cho người mua ! cũng rẻ mà cool

INSTALL THE TEMPLATE ( cài đặt template )

Dowload file trên về , giải nén ra 2 file ! truy cập vào blogger ,và chọn blog cần làm shop ! 1 acc blogger có thể tạo nhiều blog .

Các bạn chọn giao diện quảng lý blogger ở chế độ mới ở phía trên site blogger ! vì chúng tôi dựa theo đó hướng dẫn !

sau khi login vào ! các bạn chọn menu "mẫu" -> "Sao lưu , Khôi phục"-> chọn nút brown -> chọn file Shoponlinetoilam.com ->tải lên.
Download the file, extract file to spesific folder on your computer, login to your blogger account and se-lect one blog that will be installed with this template, click on template menu and point your eyes to upper right corner, you will see Backup/Restore options.. Click that button and se-lect the XML file f-rom your directories and click upload.

After the template installed succesfully, now it’s time to start a costumizations..
sau khi cài đặt hoàn tất , bây giờ vào phần chỉnh sữa.

CUSTOMIZE THE TEMPLATE

1. Shopping Cart Setting ( chỉnh sửa shop)
The code for Shopping Cart setting is appear after opening
Các bạn chọn menu bên trái "mẫu" -> "chỉnh sửa html "
,it look like :
các bạn tìm kiếm dòng

//<!--[CDATA[
/* SIMPLE CART SETTING
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*/
simpleCart.email = 'okmen22@gmail.com';
simpleCart.checkoutTo = PayPal;
simpleCart.currency = USD;
simpleCart.cartHeaders = ['name','thumb_image','Quantity_input','increment',  'decrement','Total'];
//]]>

simpleCart.email
Replace with your email address.
Chỉnh lại email cho đúng với email paypal của bạn !
simpleCart.checkoutTo ( cổng thanh toán ) mặc định là paypal
It have three payment method options, Paypal, GoogleCheckout and Email method. But for blogger only can using Paypal and GoogleCheckout only because using Email methode it required PHP code.
simpleCart.currency ( giá trị đồng tiền ) mặc định là usd vì ko có vnd.
You can set the currency by replace this line with your currency, sample usage