Nguyên Lý cắm mạch
http://www.mediafire.com/?53b07xttzl9atcc
CODE HEX
http://www.mediafire.com/?2alj6urxotxa7wc
CODE ASM
http://www.mediafire.com/?s62l4gifhf23lad